REZERWACJA

Proszę o wysłanie e-maila z danymi: imię nazwisko, numer telefonu i informacją jakiej płci, koloru i po jakiej suni ma być szczenię

na adres rezerwacja.labradora@gmail.com

Formą rezerwacji szczeniaka jest ZADATEK w wysokości 1000 zł. dokonany przelewem

na nr konta PKO Bank Polski: 02 1020 5297 0000 1902 0201 0981
Aleksandra Hanysz ul. Poprzeczna 7a, 56-300 Milicz

w tytule: ZADATEK za suczkę / za psa  maści: czarnej / czekoladowej / biszkoptowej

(nie uzasadniona rezygnacja z zakupu szczeniaka jest podstawą do zatrzymania ZADATKU przez Hodowcę)

------------------------------------------------------------------------

Art. 394. - [Zadatek] - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.)
§  1. 
W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
§  2. 
W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§  3. 
W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio w formie telefonicznej +48 609814853, ponieważ nie zawsze mogę szybko odpisać.

Script logo