INFORMACJE

Hodowla HONEY HANY FCI została zarejestrowana w
Związku Kynologicznym w Polsce oddział we Wrocławiu.
Hodowla: Honey Hany FCI
nr rej. przydomka: 4489/H
Hodowca: Aleksandra Hanysz
Numer REGON:  021904426

Wszystkie hodowle są zarejestrowane w Światowej Federacji Kynologicznej
"The Fédération Cynologique Internationale is the World Canine".
Wykaz zarejestrowanych hodowli w FCI można znaleźć na stronie federacji.
 Pierwszym dokumentem jaki dostaje pies jest indywidualna metryka ZKwP na podstawie której nowy właściciel może (ale nie musi ) wyrobić rodowód.

Każdy piesek ma swój numer tatuażu lub chip i jest to zawarte w metryce.
 Cele i metody pracy Związku wyrażone są w Statucie ZK i szeregu regulaminach zatwierdzonych przez członków:
Udział w wystawach organizowanych przez Polski Związek Kynologiczny, mogą brać udział tylko psy z rodowodem FCI.
Psy z rodowodami innych stowarzyszeń kynologicznych nie mogą brać udziału w wystawach ZKwP.
Wszystkie wzory dokumentów są w REGULAMINIE ZKwP.

Script logo